Žaloba na zrušení rozhodnutí předsedy ÚOOÚ ze dne 13.1.2014