Oslovil i generaci, která se narodila až po revoluci

S Václavem Havlem

Mladá fronta DNES, 23. 12. 2011, Rubrika: Václav Havel, str. 6

Když se totalitní režim zhroutil, Václav Havel se stal pro miliony lidí ikonou, které dali na počátku převratu bianco šek důvěry.

Vrchovatě naplnil očekávání a artikuloval za nás ty nejušlechtilejší cíle.

Jeho duch dokázal oslovit i ty, kteří se v éře jeho prezidentství teprve narodili. To napovídá, že havlovský styl života i politiky, sdílení jím vyznávaných hodnot, bude ovlivňovat i další generace.