6.9.2013 Vyjádření k oznámení o zahájení řízení ÚOOÚ