19.07.2012 Blanket Stížnost do usnesení o zahájení