16.05.2013 KSZ Varšava - odpověď na žádost o právní pomoc